Resolució ajuts 2021

Al següent enllaç podeu descarregar-vos la resolució dels ajuts per a la participació de l’alumnat de l’any 2021.

Un cop feta pública la resolució dels ajuts atorgats, s’estableix un període per a la seva justificació des del mateix dia de la publicació de la resolució fins el 20 de novembre de 2021.

Per a dur a terme la justificació, s’ha d’omplir el següent formulari , juntament amb tota la documentació necessària (reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació). Un cop entregada la documentació, la Unitat de Dinamització Comunitària la revisarà per a garantir que compleix amb els requisits establerts a la convocatòria. 

És necessari justificar l’import total de l’ajut. Un cop feta la resolució es procedirà al pagament del 60% de l’ajut, el 40% restant s’ingressarà un cop es justifiqui la quantitat atorgada.

S’ha de presentar un llistat de factures que cobreixin la totalitat de l’ajut i cal adjuntar les factures originals juntament amb una breu memòria del desenvolupament de l’activitat.

Recordeu que totes les factures presentades hauran de correspondre amb la data i el concepte de cada activitat, per tant haureu d’indicar per a cada factura l’activitat a la que fa referència. Si les vostres activitats han patit canvis a causa de les restriccions implementades per a fer front a la COVID19, cal que ho indiqueu al camp habilitat dins el formulari de justificació. 

En cas que no realitzéssiu alguna de les activitats per les que vàreu sol·licitar ajut, haureu d’emplenar el comunicat de no realització.