Armaris de l’Hotel d’Entitats

L’Hotel d’Entitats és un espai de lliure accés que disposa de mobiliari útil per a generar espais de trobada i de creació de xarxa entre col·lectius, a més de 40 armaris d’ús privatiu i temporal per a emmagatzemar el material dels col·lectius.

Aquests armaris es cedeixen als col·lectius inscrits a elDirectori durant un curs acadèmic, entre setembre i juliol.

Hotel d'Entitats