Ús i muntatge de l’equip de so

Ús i muntatge de l’equip de so

Primerament, l’equip de so està al magatzem del Centre de Recursos per a Col·lectius. Són dos capses: una capsa gran que conté els bafles i una capsa més petita que conté la taula de so, tres micròfons i un peu de micròfon de taula.

 

L’equip de so es pot utilitzar per reproduir música o per reproduir música i parlar pel micròfon alhora à el muntatge és diferent en cadascun dels casos.

Reproducció de música

Si només volem reproduir música, necessitem aquests cables:

Imatge 1 Cable de Corrent elèctric

 

 Imatge 2 Cable de RCA a JACK 3.5mm

El primer cable és el de corrent elèctric. S’ha de connectar al bafle per una banda i per l’altra a l’endoll. El segon cable és el de so, l’hem de connectar al bafle per un costat (RCA) i per l’altra al dispositiu que emet el so (Jack 3,5mm) (mòbil, MP3, ordinador, etc.).

En cas que porteu un USB o una targeta SD. No cal que utilitzeu el cable de so, només heu de connectar el USB o la targeta a la ranura corresponent.

Imatge 3 Connexions del bafle

Heu d’intentar que tots els paràmetres de volum estiguin a la meitat.

IMPORTANT:

Si només voleu reproduir música i voleu que soni pels dos bafles, heu de connectar els bafles entre si mitjançant un cable CANON. Aquest cable ha d’anar d’Output a Line In: és indeferent quin dels dos és OUTPUT i quin és Line IN, però el que hagueu marcat com OUTPUT ha de ser d’on surtin els dispositius externs, tan si és un USB, una SD o està connectat mitjançant el cable RCA.

Micròfon

Si només voleu els bafles per a utilitzar com a altaveu, sense reproduir música, només cal que connecteu el cable de micròfon a la connexió de micròfon del bafle (indicada  a l’anterior imatge) per una banda i per l’altra al propi micròfon.

Imatge 4 Cable CANON

IMPORTANT:

Tot el cablejat està al plafó del magatzem del Centre de Recursos per a Col·lectius. Les persones que gestionen el Centre de Recursos són les encarregades de preparar el material i de fer-ne la recepció.

 

 

Reproducció de música + micròfon

Si el que voleu és reproduir música i alhora parlar pel micròfon, necessiteu els mateixos cables que hem esmentat abans i 3 cables CANON (com el que veieu a la imatge).

Un dels tres cables de micròfon (intenteu que sigui el més llarg) ha de connectar la taula de so amb el micròfon (part frontal de la taula à MIC). Utilitzeu el segon canal, el primer no funciona bé. Els altres dos cables han de connectar la taula amb els bafles.

Imatge 5 Taula de so

Els dos cables CANON que connecten la taula amb els bafles s’han de connectar a la connexió de micròfon de cadascun dels bafles

El dispostiu des d’on s’emetrà la música (mòbil, MP3, ordinador, etc.), l’heu de connectar al cable RCA a JACK 3.5mm. No heu de tocar res, potser està activitat el mute i no s’escolta, així que l’heu de desactivar.