Espais de participació

Assemblea d’elDirectori

Des de la Unitat de Dinamització Comunitària, es realitza una assemblea mensual a la qual assisteixen els membres de la Unitat de Dinamització i els estudiants representants de cada col·lectiu. La finalitat d’aquestes trobades és afavorir la comunicació entre ambdues parts i facilitar el trasllat d’informació rellevant per a la bona convivència i el bon funcionament d’elDirectori. La seva realització també permet la creació d’un espai d’intercanvi d’opinions, de valoració sobre l’actuació de les parts implicades i un espai on parlar i proposar nous projectes que afavoriran la dinamització de la comunitat universitària.

En aquest apartat podreu trobar les actes realitzades del del curs 2017-2018 fins a l’actualitat, ordenades de més nou a més antic.

La Coordinadora

La Coordinadora d’elDirectori és l’òrgan de representació del teixit associatiu de la UAB i és l’encarregada de ser l’altaveu de l’Assemblea d’elDirectori, ocupar els espais reservats pel teixit associatiu a la Comissió d’Avaluació dels Ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB, al Consell d’Estudiants de la UAB i a la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat, així com elaborar l’ordre del dia de les assemblees conjuntament amb la Unitat de Dinamització Comunitària i coordinar les relacions i el retorn de les accions de la Coordinadora a l’Assemblea.

En aquest apartat trobareu tots els membres de la Coordinadora i la informació de contacte.