Suport a la difusió

Els col·lectius inscrits en elDirectori poden sol·licitar ajuts directes per a la difusió i promoció de les seves activitats:

 

Per a fer difusió de les activitats cal fer arribar un correu suport.participacio@uab.cat amb la imatge que serveixi per a promocionar l’activitat i amb un text resum. Cal incloure també el logo de Dinamització Comunitària .