Actes de l’assemblea d’elDirectori

Des de la Unitat de Dinamització Comunitària, es realitza una assemblea mensual a la qual assisteixen els membres de la Unitat de Dinamització i els estudiants representants de cada col·lectiu. La finalitat d’aquestes trobades és afavorir la comunicació entre ambdues parts i facilitar el trasllat d’informació rellevant per a la bona convivència i el bon funcionament d’elDirectori. La seva realització també permet la creació d’un espai d’intercanvi d’opinions, de valoració sobre l’actuació de les parts implicades i un espai on parlar i proposar nous projectes que afavoriran la dinamització de la comunitat universitària.

A continuació podeu veure les diferents actes de cada assemblea d’el Directori que s’han realitzat des del curs 2017/2018 fins a l’actualitat. Estan ordenades de menys a més anterioritat i en cadascuna d’elles s’hi presenta l’orde del dia i l’acta corresponent.

Curs 2022/2023

 • 2 de novembre de 2022

Ordre del dia:

 1. Valoració de la Comunitària UAB
 2. Serigrafia al Centre de Recursos
 3. Torn obert de paraula

Acta 2 de novembre de 2022

 • 1 de març de 2023

Ordre del dia:

 1. Ajuts econòmics
 2. Jornades Asiàtiques
 3. La Comunitària
 4. Torn obert de paraula

Acta 1 de març de 2023

Curs 2021/2022

 • 7 de juny de 2022

Ordre del dia:

 1. Nou projecte de difusió adreçat al teixit associatiu de la UAB.
 2. Obertura del termini per a respondre el mapa de participació, actualitzar les dades dels col·lectius i sol·licitar armariet de l’Hotel d’Entitats
 3. Informació sobre el nou model de Festa Major de la UAB i canvi de data.
 4. Impuls a la botigueta del Centre
 5. Torn obert de paraula

Acta 7 de juny de 2022

 • 17 de febrer de 2022

Ordre del dia:

 1. Presentació dels col·lectius assistents i situació en època covid.
 2. La Botigueta i l’Aparador del Centre.
 3. Formacions adreçades al teixit associatiu de la UAB.
 4. Ajuts per a la participació de l’alumnat.
 5. Renovació de l’actual coordinadora fins a l’inici del curs 2021/2022.
 6. Propostes de la coordinadora.
 7. Torn obert de paraula.

Acta 17 de febrer de 2022

 • 28 d’octubre de 2021

Ordre del dia:

 1. Presentació.
 2. Ajuts per a entitats i per a col·lectius.
 3. Eleccions a la Coordinadora d’elDirectori.
 4. Actualització sobre el projecte d’elPati.
 5. Nou Aparador al Centre de Recursos.
 6. Grup de Whatsapp.
 7. Canvis al Centre de Recursos.
 8. Preguntes dels col·lectius.
 9. Afegit a posteriori sobre les activitats del 8M d’elDirectori. 

Acta 28 d’octubre de 2021

Curs 2020/2021

 • 3 de març de 2021

Ordre del dia:

 1. Presentació dels col·lectius assistents i situació en època covid.
 2. La Botigueta i l’Aparador del Centre.
 3. Formacions adreçades al teixit associatiu de la UAB.
 4. Ajuts per a la participació de l’alumnat.
 5. Renovació de l’actual coordinadora fins a l’inici del curs 2021/2022.
 6. Propostes de la coordinadora.
 7. Torn obert de paraula.

Acta 3 de març de 2021

Curs 2019/2020

 • 27 d’abril de 2020

Ordre del dia:

0. Ronda de presentacions dels col·lectius assistents

 1. Programa d’activitats dels col·lectius durant el confinament.
 2. Demanda de l’Assemblea d’elDirectori al Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat en relació als equipaments destinats al teixit associatiu i el seu ús.
 3. Actualització de les dades dels col·lectius i mapa de participació.
 4. Informació actualitzada respecte les activitats al campus i els ajuts econòmics de la Convocatòria 2020.
 5. Torn obert de paraula.

 Acta 27 d’abril de 2020

 • 4 de març de 2020

Ordre del dia:

0. Ronda de presentacions dels col·lectius assistents

 1. Proposta d’Aprenentatge i Serveis, a càrrec de la Fundació Autònoma Solidària
 2. Convocatòria d’eleccions de la Coordinadora d’elDirectori
 3. Ecofira i dinar contra el malbaratament
 4. Proposta de taquilles compartides
 5. Valoració dels International Welcome Days
 6. Torn obert de paraula

Acta 4 de març de 2020

 • 18 de desembre 2019

Ordre del dia:

 1. Canvis alhora de dinamitzar les assemblees
 2. Fira de Col·lectius dels International Welcome Days
 3. Formacions adreçades al teixit associatiu
 4. Torn obert de paraula

Acta 18 de desembre de 2019 

 • 19 de novembre de 2019

Ordre del dia:

 1. Valoració de la Festa Major de la UAB 2019
 2. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere
 3. Espai de cures de l’Assemblea d’elDirectori com a part der les mesures establertes al IV Pla d’Igualtat [presentació i convocatòria de la primera trobada]
 4. Càpsules formatives

Acta 19 de novembre de 2019 

 • 9 d’octubre de 2019

Ordre del dia:

 1. Convocatòries de la FMUAB: Fira d’entitats, paradetes i activitats
 2. Valoració Fira de Col·lectius i Serveis del passat 19 de setembre
 3. Presentació de les propostes formatives per a col·lectius
 4. Guies d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere.
 5. Proposta de l’Observatori per a la Igualtat sobre els punts liles.
 6. Espai de cures de l’Assemblea d’elDirectori com a part de les mesures establertes al IV Pla d’Igualtat
 7. Torn de paraula reservat al col·lectiu “Banc del Temps”
 8. Aprovar calendari de les properes assemblees.

Acta 9 d’octubre de 2019

Curs 2018/2019

 • 24 de maig de 2019

Ordre del dia:

 1. Properes convocatòries (actualització de dades, mapa de participació i sol·licitud d’armaris de l’Hotel d’Entitats)
 2. Retorn i propostes del teixit associatiu sobre l’elaboració del IV Pla d’Igualtat, a càrrec de la representant d’elDirectori a la Comissió del IV Pla d’Igualtat, l’Estel Muñoz Romeu.
 3. Retorn del darrer Consell d’Estudiants de la UAB, a càrrec del representant d’elDirectori al CEUAB, el Joan Pérez Padilla.
 4. Fira d’Entitats del mes de setembre (benvinguda estudiants internacionals i estudiants de primer).

Acta 24 de maig de 2019

 • 28 de març de 2019

Ordre del dia:

1. Fira de Col·lectius i Serveis del 29 d’abril
2. IV Pla d’Igualtat
3. Sistema de cessió de recursos dels col·lectius inscrits a elDirectori
4. Ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB, procés de justificació.

Acta 28 de març de 2019

 • 20 de febrer de 2019

Ordre del dia:

 1. Informació sobre la convocatòria d’ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB
 2. Convocatòria d’ajuts per a col·lectius sense personalitat jurídica
 3. Resultats de les eleccions a la Coordinadora d’elDirectori i distribució dels membres escollits als espais de representació del teixit associatiu
 4. Elaboració del IV Pla d’Acció per a la Igualtat (participació del teixit associatiu en la Comissió d’Igualtat)
 5. Proposta d’activitats relacionades amb el 8 de març
 6. Setmana de migracions i drets humans
 7. Torn obert, dubtes, queixes i suggeriments

Acta 20 de febrer de 2019

 • 27 de novembre de 2018

Ordre del dia:

 1. Convocatòria any 2019 d’ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB.
 2. Valoració per part del teixit associatiu de la Festa Major de la UAB.
 3. Formació de protecció de dades: proposta de dates
 4. Fires de Col·lectius i Entitats: International Welcome Days i Cursa de la UAB.
 5. Convocatòria d’eleccions a la Coordinadora d’elDirectori: elaboració del calendari electoral.

Acta 27 de novembre 2018

 • 4 d’octubre de 2018

Ordre del dia:

 1. Eleccions a la Coordinadora d’elDirectori.
 2. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB.
 3. FMUAB: presentació del lema i convocatòries.
 4. Canvis en la política de protecció de dades.
 5. Procés de justificació d’ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB

Acta 4 d’octubre 2018

 

Curs 2017/2018

 

 • 24 de maig de 2018

Ordre del dia:

 1. Properes activitats del Centre de Recursos (Impressores 3D i Orgull Friki)
 2. Convocatòries juny
  ○ Mapa de participació 2017/2018
  ○ Actualització de dades dels col·lectius d’elDirectori
  ○ Cessió de les taquilles de l’Hotel d’Entitats 2017/2018
 3. Procés d’eleccions a la Coordinadora d’elDirectori.

Acta 24 de maig 2018

 • 22 de març de 2018

Ordre del dia:

 1. Diada de Sant Jordi: activitats i fira
 2. Nous mecanismes per a les sol·licituds de material i reserva de sales
 3. Informació relativa als ajuts per a la participació
 4. Altres. Torn obert.
 • 26 de febrer de 2018

Ordre del dia:

 1. Mecanismes de suport a la difusió d’activitats
 2. Retorn d’activitats i planificació de properes activitats al Centre de Recursos per a Col·lectius
 3. Guia d’actuació davant el sexisme i les violències de gènere
 4. Activitats i programació del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona
 5. Convocatòria d’ajuts per a la participació 2018
 6. Recull d’opinions i suggeriments.

Acta 26 de febrer 2018

 

 • 19 de desembre de 2017

Ordre del dia:

 1. Ajuts 2018. Elecció per sorteig dels col·lectius membres de la comissió.
 2. Aprovació per assentiment de la continuïtat de la representant d’elDirectori al Consell d’Estudiants de la UAB
 3. Proposta d’activitat d’intercanvi de col·lectius (com a continuació del punt que es va desenvolupar en l’anterior assemblea).

Acta 19 de desembre 2017

 

 • 23 de novembre de 2017 

Ordre del dia:

 1. Convocatòria d’ajuts per a suport a la participació de l’alumnat 2018 i justificació dels ajuts 2017.
 2. Retorn i valoració de la Festa Major de la UAB 2017
 3. Horaris equipaments i incorporacions d’estudiants al Centre de Recursos per a Col·lectius.
 4. Altres, torn obert.

Acta 23 de novembre 2017