Cessió de material

Els col·lectius d’estudiants poden disposar del següent material:

  • 15 taules plegables de plàstic de 180 x 80 cm. Adequades per estands informatius, paradetes o activitats afins.
  • 25 cadires plegables
  • 3 carpes de 3 x 3 m amb un sistema de muntatge en acordió.
  • 1 equip de so de 360 w compost de 2 bafles autoamplificables, cablejat i 2 micròfons, peus de micros per a amenitzar musicalment les activitats o bé per a fer xerrades tant a espais interiors com exteriors.  Característiques de l’equip de so | Ús i muntatge de l’equip de so.

Per poder fer ús del material, s’haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud de material. Un cop es comprovi la disponibilitat del material, es respondrà a la persona sol·licitant mitjançant el correu electrònic facilitat al formulari.

Formulari de sol·licitud de material

Si l’activitat es vol realitzar fora de la Plaça Cívica, a les facultats o en centres adscrits fora del Campus de Bellaterra, caldrà l’autorització prèvia del Deganat o de la direcció corresponent. En aquest cas, l’autorització s’haurà d’enviar per correu a info.participacio@uab.cat directament des del Deganat a la Unitat de Dinamització Comunitària.