Assignació armaris 2020-2021

Ateses les sol·licituds rebudes i les bases per a disposar de les taquilles de l’Hotel d’Entitats, queda publicada l’assignació de les 40 taquilles disponibles de la convocatòria de juny del 2019 . Podeu consultar la resolució a l’enllaç que trobareu a peu de pàgina.

Les assignacions de les taquilles es formalitzaran mitjançant la signatura d’un compromís d’acceptació de les condicions d’ús de les taquilles de l’Hotel d’Entitats, aquells col·lectius que no l’hagin signat, hauran de fer-ho en el moment de recollir el cadenat (el podeu veure a l’annex 1 del document adjunt). Els col·lectius que se’ls hi hagi atorgat la cessió de l’ús de taquilles, hauran d’anar al Centre de Recursos per a Col·lectius per a recollir els cadenats i per a signar l’esmentat compromís, en cas que no l’hagin entregat.

Assignació Taquilles Hotel d’Entitats Juliol 2020

Assignació Taquilles Hotel d’Entitats setembre 2019