Assignació armariets 21/22

Ateses les sol·licituds rebudes i les bases per a disposar dels armariets de l’Hotel d’Entitats, queda publicada l’assignació de les 40 taquilles disponibles de la convocatòria de juny del 2021. Podeu consultar la resolució al document que trobareu a peu de pàgina.

Les assignacions de les taquilles es formalitzaran mitjançant la signatura d’un compromís d’acceptació de les condicions d’ús dels armariets de l’Hotel d’Entitats, aquells col·lectius que no l’hagin signat, hauran de fer-ho en el moment de recollir el cadenat (el podeu veure a l’annex 1 del document adjunt). Els col·lectius que se’ls hi hagi atorgat la cessió de l’ús de taquilles, hauran d’anar al Centre de Recursos per a Col·lectius per a recollir els cadenats i per a signar l’esmentat compromís, en cas que no l’hagin entregat.