Ajuts 2021

Sembla que amb l’arribada del nou any les mesures sanitàries no es relaxen, i sabem que això està sent perjudicial pel dia a dia del teixit associatiu, sobretot en termes econòmics. Per això us volem recordar que ja s’han obert les convocatòries pels ajuts d’aquest any, així podreu seguir fent alguns actes i activitats que tingueu programats.

Ja no teniu excusa per tancar la vostra agenda, la vida del campus ha de seguir!

Podeu demanar els ajuts les Associacions de la UAB Consells d’Estudiants i el període per sol·licitar-los va des del 25 de gener al 24 de febrer d’aquest 2021. La dotació pressupostària d’aquest any és de 12.500€ que es repartiran a un màxim de 600€ per activitat (3 activitats per col·lectiu) i fins a un màxim de 1.500€ per col·lectiu.

Per demanar-los cal que empleneu el formulari de sol·licitud, del qual es valorarà que l’activitat proposada serveixi per dinamitzar el campus, promocionar la igualtat d’oportunitats i treballar en xarxa.  Recordeu que teniu tres maneres d’entregar el formulari: presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, a l’atenció del Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat; per correu certificat a Oficina d’Assistència, en Matèria de Registre de la UAB (Edifici A. Rectorat, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès); o bé, i com a novetat d’aquest any, podeu entregar-ho en format electrònic (al Registre electrònic).

Aquesta darrera opció facilita l’entrega si no podeu o no voleu accedir al campus per raons sanitàries. Per fer-ho, només cal que: primer accediu al registre electrònic, en ell escolliu la opció Sol·licitud genèrica, i a Realitzar el tràmit escolliu Amb certificat digital. Ompliu el formulari de sol·licitud genèrica i annexeu la documentació signada digitalment (formulari_ajuts_2021).

El 60% del pagament es farà quan la resolució s’aprovi i l’altre 40% un cop presentades les despeses degudament justificades.

I els col·lectius sense personalitat jurídica inscrits al Directori què? Recordeu que també hi ha ajuts per vosaltres!

Els podeu sol·licitar fins el 30 de novembre de 2021 emplenant el formulari de sol·licitud i es pot atorgar fins a un màxim de 300€ per activitat i/o material. Les activitats o compra de material hauran de guardar relació amb l’activitat habitual del col·lectiu i s’haurà de fer una reunió prèvia per valorar-ne la relació i establir l’ajut sol·licitat. A més, s’haurà de fer un avaluació posterior.

Per informació més ampliada sobre els ajuts consulteu aquests enllaços o escriviu-nos un correu per qualsevol dubte: