Ames Grup

Productora radiofònica sense ànim de lucre que té com a objectiu que els seus membres complementin la formació acadèmica a través de la participació en programes de ràdio.

 

Informació de contacte: 

Web