AEVA (Asociación Científica para la Evaluación y la Medición de los Valores Humanos)

Organització amb finalitat social i sense afany de lucre que busca proveïr a la societat d’eines científiques capaces de mesurar i avaluar amb precisió la comunicació dels valors humans; de promoure activitats pel desenvolupament dels valors socials i educatius, i de revertir l’actual crisi de valors. 

Informació de contacte: