UAB The Hack

Col·lectiu destinat a l’organització de Hacktathons, trobades de programadors que tenen com a objectiu el desenvolupament col·laboratiu de software, a la UAB.

Informació de contacte: