Sobre nosaltres

Què és el Banc del Temps?

Un Banc del Temps és un sistema d’intercanvi de serveis entre persones que s’ajuden mútuament a través de l’oferta i la demanda, d’habilitats o coneixements,on la moneda de canvi és el temps, una hora per una hora, amb l’objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps a altres persones.

Els Bancs del Temps són espais de sociabilitat on en aquest cas pretén afavorir la participació de tota la comunitat universitària estudiants, personal docent e investigador, personal d’administració i serveis i tots els seus membres  per construir un espai que fomenti les relacions socials, la cooperació, la igualtat i la solidaritat, potenciar els valors i els vincles entre tots els agents de la universitat. Cada hora que un usuari ofereix a un altre es cobrada per un xec o ingressat al seu compte corrent d’hores. Aquest temps el podrà fer servir tan mateix per demanar qualsevol tipus de servei que figuri a la llista del seu BdT.

Una mica d’història

Els Banc del Temps, són projectes impulsats per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la xarxa associativa de barris, l’Associació Salut i Família. Aquesta associació va liderar a l’any 1998 el primer Banc del Temps a Barcelona, dins d’un projecte europeu de conciliació de vida laboral i familiar, compartit amb Itàlia i Portugal comptant amb el suport de l’Ajuntament. Actualment l’Associació Salut i Família coordina una xarxa de Bancs del Temps arreu de tot l’estat espanyol.

El model que s’ha anant engegant és el italià de les “associacions de dones” que treballaven l’estudi de repartiment del temps, al llarg dels anys noranta, encara que es coneixen xarxes anteriors d’intercanvi arreu del món.

En aquest sentit, és lícit comentar, el paper tan important que han tingut les dones. Elles han posat en marxa els Banc del temps, pràcticament a tot arreu, sobre tot  a la primera etapa del seu funcionament ( amb el suport d’associacions com la regidoria de la Dona dels Ajuntaments, el Institut de la Mujer de España etc), la participació era pràcticament femenina. Actualment les estadístiques donen una participació  del 35/40% masculina a la majoria dels DdT.  ( xarxanet).

Els bancs del temps tenen una bona perspectiva de futur. L’interès que desperten en el sector més jove de la societat i la incorporació de persones amb ganes de donar impuls a una nova manera d’entendre la vida, utilitzant aquest tipus de projectes com a mitjà per interrelacionar-se amb la comunitat més propera i també a través de les noves tecnologies amb les més llunyanes, li asegura un bon lloc en el futur de les xarxes socials. L’Associació Salut i Família des del seu paper d’entitat coordinadora facilitarà les millores necessàries a les secretaries actuals, informant de les novetats que van sorgint i que permeten millorar-ne la gestió, i formant als i les gestors/es mitjançant tallers de formació impartits per professionals de cada camp.