Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

Organització estudiantil de l’Esquerra Independentista. Treballen amb la voluntat d’esdevenir l’eina de tot l’estudiantat dels Països Catalans per a la seva autoorganització, formació i presa de consciència.

Informació de contacte: