Propostes càpsules formatives

Un dels principals objectius de la Unitat de Dinamització Comunitària és fomentar el creixement i la consolidació del teixit associatiu de la UAB, per aquest motiu, és adient que les entitats pugueu desenvolupar una programació formativa, del vostre interès i que respongui a les vostres necessitats. El format d’aquestes formacions serà el de càpsules formatives, amb una durada d’unes 2h.

Des de la Unitat de Dinamització Comunitària proposem un seguit de formacions que complementarem amb les propostes que arribin per part dels col·lectius.

Les formacions que es proposen per part de la Unitat són:– Com constituir una associació.
– Aplicació de la Llei de Protecció de Dades a les associacions (Reglament UE 2016/679)
– Ús de l’espai públic a la UAB.
– Sol·licituds d’ajuts econòmics pel teixit associatiu: convocatòries, presentació del
projecte, justificació i redacció de la memòria.
– Ús del llenguatge no sexista en les comunicacions dels col·lectius
– Eines bàsiques pel disseny de cartells

Per a decidir quines formacions es duen finalment a terme, tots els membres dels col·lectius
poden emplenar el següent formulari on hauran de seleccionar les tres propostes que
prefereixin i afegir-ne les que considerin. Amb les respostes del
teixit associatiu es publicarà una proposta formativa per les entitats pel curs 19/20.

Formulari càpsules formatives teixit associatiu

El termini per a respondre el formulari finalitza el proper 25 d’octubre.