Plus Actiu

El col·lectiu Plus Actiu està format per estudiants de la Universitat a l’Abast. Els seus principals objectius són: Promoure les relacions personals, establir contactes entre els estudiants, facilitar la integració dels nous estudiants del programa i intercanviar informació i experiències respectes les assignatures cursades.

 

Informació de contacte: 

Correu electrònic: plus.actiu@uab.cat