Plus Actiu

El col·lectiu Plus Actiu té com a objectiu organitzar activitats i fomentar la participació a la comunitat universitària dels estudiants sèniors que accedeixen a la universitat a través de la Universitat a l’Abast. Els seus principals objectius són: promoure les relacions personals, establir contactes entre els estudiants, facilitar la integració dels nous estudiants del programa i intercanviar informació i experiències respectes les assignatures cursades.

Informació de contacte: 

Correu electrònic: plus.actiu@uab.cat