Participació Associativa a la UAB

Activitat de reconeixement acadèmic per a les persones que hi formen part de les entitats inscrites en el Directori i que liderin o gestionen projectes en aquestes.

Aquesta activitat té per objectius:

  1. Enfortir la participació del teixit associatiu
  2. Fomentar el treball per competències del teixit associatiu
  3. Treballar la interrelació entre les associacions actives al campus

Requisits per a la participació en aquesta activitat:

  • Que la persona formi part d’un col·lectiu actiu inscrit en el Directori, almenys en els dos darrers cursos
  • Que es pugui identificar clarament la responsabilitat de gestió o bé el projecte que lidera dins de l’entitat

Requisits per al reconeixement acadèmic:

  • Participar activament en les 6 sessions al llarg del curs (calendari a concretar amb les persones inscrites)
  • Participar en dues tutories a inici i final de curs específiques
  • Certificat del responsable de l’entitat, conforme s’han desenvolupat les tasques assignades dins de l’entitat

Inscripcions fins al 12 de novembre: