Participa!

Qui pot participar i com?

Pot participar qualsevol persona que estigui disposada a compartir. El BdT és un projecte que encara té moltes possibilitats, a la UAB té la particularitat que tots són professionals o futurs professionals, és per això que es pretén donar la oportunitat que siguin els mateix usuaris qui facin les demandes, les seves idees i els plantejaments que creguin oportuns. Intentar donar-li impuls a una nova forma de interrelacionar-se amb la comunitat, millorar les habilitats comunicatives, facilitar els vincles de tots el professionals del campus a través de tallers i jornades on es potenciarà l’ús de l’intercanvi.

Catalunya és la segona comunitat amb més BdT, després de Galicia. La Josefina Altés, coordinadora del Programa Banc del Temps a l’Estat espanyol i membre de l’Associació Salut i Familia, explica que l’interès que desperta en els joves, li garanteix continuïtat al projecte i més ara amb les noves tecnologies que facilita l’intercanvi i la informació entre els usuaris.