El projecte #lamoviola

“La moviola”  és un projecte impulsat des de la Unitat de Dinamització Comunitària amb el que es pretén incentivar la participació en la vida associativa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d’una sèrie audiovisual que s’articula entorn de 14 vídeos d’un minut i mig de durada on els diferents col·lectius inscrits a elDirectori, el registre del teixit associatiu de la UAB, exposen la seva experiència en el món associatiu i específicament en el col·lectiu on participen. Així, doncs, és a partir de les experiències personals de cada participant, que es persegueix copsar l’essència de la vida associativa de la nostra universitat.

Els 14 episodis de la sèrie s’aniran publicant alternativament amb noves entrades de laInstantània. Els diferents clips que conformen la primera fornada es podran visualitzar al canal de Youtube de la Unitat de Dinamització Comunitària i al blog de elDirectori.