Joves Societat Civil Catalana

Entitat que té com a objectiu promoure, difondre i fomentar la cohesió i la convivència entre els ciutadans de Catalunya i de la resta d’Espanya; així com promoure, difondre i mantenir la cultura catalana com a part inseparable de la cultura espanyola comú. Finalment, és voluntat del col·lectiu, sumar els esforços de totes les persones i grups que treballen per la consecució dels objectius de l’entitat.

Informació de contacte:

Correu electrònic: uab.societatcivilcatalana@gmail.com

Web / Facebook / Twitter / Instagram / Youtube