Impressió 3D

Els membres dels col·lectius Acadèmia d’HumansTechno UAB van cedir la seva  impressora 3D per a imprimir les lletres “FM UAB” en 3 dimensions, les quals es van utilitzar en la festa major de la universitat.

Els dos col·lectius van col·laborar en l’exposició que es va fer al Centre de Recursos en la que es va incorporar la impressora 3D a l’aparador perquè pugués ser visible per a tot aquell interessat i/o curiós en veure com funcionava aquest aparell i que la resta de col·lectius i comunitat universitària de la UAB s’animin a fer col·laboracions comunes per a la creació de noves peces adequades a les seves dinàmiques i/o projectes.