IAESTE UAB

Associació d’estudiants que afavoreix l’intercanvi per a millorar l’experiència professional mitjançant pràctiques remunerades.

IAESTE també tracta de promoure l’enteniment entre els i les estudiants universitàries de tot el món, així com de proporcionar-los d’especialitzacions tècniques i científiques que els ajudin en la seva experiència professional a l’estranger.

 

Informació de contacte: 

Correu electrònic: iaesteuab.bio@gmail.com 

WebInstagram