Horitzó Socialista

Horitzó Socialista és l’òrgan de difusió i reflexió del jovent comunista dels Països Catalans. Neix amb la voluntat de ser un espai d’elaboració teòrica i de defensa de les tesis d’un Moviment Socialista encara en construcció, encara en potència, que creix i s’articula a cada instant. Aquest nou espai polític neix de la superació de les tesis i la pràctica política dels projectes actuals, i trenca amb les limitacions que suposen el nacionalisme i l’interclassisme, eixos vertebradors de moviments com els d’Alliberament Nacional. Sabem que no estem soles, que som moltes les comunistes que hem arribat a conclusions semblants. Horitzó Socialista pretén donar veu a totes aquelles militants que, en aquest cicle polític marcat per la derrota ideològica de les tesis comunistes i l’agudització galopant d’un procés de proletarització, estan disposades a fer realitat la possibilitat d’una revolució socialista que ens dugui a un món sense classes.

Informació de contacte: