Gastro UAB

Gastro UAB és un col·lectiu que pretén ser el punt de trobada de totes les persones de la comunitat universitària que sentin passió per la cuina i tot el que l’envolta. Poder generar aquest espai perquè la gent pugui compartir els seus coneixements així com aprendre coses noves en comunitat.

Informació de contacte: