Erasmus Student Network UAB (ESN UAB)

ESN UAB Barcelona forma part de la xarxa d’Erasmus Student Network (ESN), l’associació d’estudiants més gran d’Europa, present en 24 països i a més de 500 institucions educatives superiors. El seu objectiu és bidireccional: per una banda, enriquir la societat civil a través del estudiantat internacional i, per l’altre, millorar l’experiència d’intercanvi de l’estudiantat internacional acostant-los a la realitat local.

Informació de contacte: