Erasmus Student Network UAB (ESN UAB)

Associació que té com a objectiu acollir els estudiants internacionals de la UAB, facilitar els tràmits, acollir-los a la ciutat de Barcelona i fer difusió tant de la ciutat com de la cultura catalana.

Informació de contacte: