Doctorandxs de Pedagogia Sistemàtica i Social

Grup d’estudiants del programa de Doctorat en Educació que té l’objectiu de crear un espai de trobada pels i per les estudiants per socialitzar entre l’alumnat del programa de doctorat, per generar un espai per compartir els avenços de la  tesi, per faciliar la comunicació amb la coordinació del doctorat i per proposar activitats formatives i de transferència.

 

Informació de contacte: 

  • Correu electrònic: doc.uab.drive@gmail.com
  • Web