Convocatòries

En aquest apartat s’han incorporat les convocatòries anuals sobre l’actualització de dades de el Directori, el Mapa de participació i la sol·licitud de taquilles de l’Hotel d’Entitats del curs vinent. Aquestes convocatòries dirigides a tots els col·lectius de el Directori, serveixen per tenir un control en xifres sobre el teixit associatiu de la UAB i la seva participació dins la comunitat universitària.