Comifestes Medicina UAB

Col·lectiu d’estudiants de Medicina que té com a finalitat organitzar activitats que promoguin la unió i cooperació entre els estudiants, crear espais de trobada on socialitzar i compartir experiències i coneixements de l’àmbit de la Medicina. També realitzar xerrades informatives per la divulgació de temes mèdics. 

  • Correu electrònic: comifestesmedicina@gmail.com
  • Instagram