Col·lectiu Iris LGBT+

Col·lectiu LGBT+ que vol crear un espai segur per a tota persona queer que formi part de la comunitat universitària.

Informació de contacte:

  • Correu electrònic: irislgbtuab@gmail.com
  • Instagram