CampusRom – Xarxa Universitària Gitana de Catalunya

Associació que vetlla pels interessos d’estudiants  del Poble Gitano. El seu principal objectiu és donar suport, acompanyar i ajudar estudiants gitanes i gitanos que estiguin en procés formatiu o vagin a iniciar-los, fomentar la participació i el lideratge,oferir assessorament i contribuir a la superació dels estereotips i prejudicis que hi ha sobre el poble gitano.

Informació de contacte: