Associació Interuniversitaria de Criminologia

Associació d’estudiants i titulats en criminologia que vetlla per a la promoció de la figura del criminòleg a la societat catalana, per a la millora dels estudis, per a la inserció laboral i per a la defensa de la ciència criminològica.

Informació de contacte: