Associació d’Estudiants Sènior de la UAB

Entitat que té l’objectiu de facilitar la integració dels i les estudiants que han accedit al sistema universitari mitjançant les proves d’accés a majors de 25 i 45 anys, així com a la resta d’estudiants majors de 30 anys. Així mateix, també té com a finalitat atendre les dificultats acadèmiques d’aquests/es estudiants i crear xarxa entre els i les estudiants majors de 30 anys per a compartir experiències i necessitats derivades per l’edat o moment vital dels i les estudiants.

Informació de contacte:

  • Correu electrònic: ramonncano@hotmail.com
  • Facebook