Associació d’Educació per la Pau

Entitat que té com a objectiu el desenvolupament el Programa d’Educació per la Pau (PEP) entre la comunitat universitària, per a fomentar valors relacionats amb la pau, la dignitat, l’esperança i la força interior.

Informació de contacte: 

Correu electrònic: aesquinas@hotmail.es 

Web