APNEU

Col·lectiu que treballa per a la visualització, sensibilització i inclusió de les persones amb necessitats específiques.

Correu electrònic: apneu@uab.cat