Ambient crític

Col·lectiu d’estudiants de Ciències Ambientals de la UAB que pretenen suscitar interès pels temes ambientals, divulgar visions crítiques sobre problemàtiques econòmiques, socials i ambientals i ser un complement formatiu als estudis de grau.

 

Informació de contacte: 

Correu electrònic: ambient.critic.uab@gmail.com

Web / Facebook