Acadèmia d’humans UAB

Aquesta associació pretén fomentar i organitzar activitats de “softcombat”, “nerf wars” i combinacions de les dues anteriors orientades a tota la comunitat universitària.

Informació de contacte: