Projectes

Projectes actuals

L’Aparador del Centre, curs 2020-2021

Projectes anteriors

L’Aparador del Centre, cursos 2018-2019 i 2019-2020

#Lamoviola, curs 2016-2017

#LaInstantània, curs 2015-2016