Col·lectiu UAB per la República

Col·lectiu que té l’objectiu de promoure els drets civils i els valors republicans, així com denunciar el retrocés democràtic que es viu a Catalunya i l’existència de presos i preses polítiques. També volen posicionar la Universitat davant la realitat social i política de Catalunya.

Informació de contacte: